Proje Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amfi Binası
Yapı Alanı : 2.000m2
Mimari: ATUS Mimarlık
İşveren: On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Müşavir: On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Ülke: Türkiye - Samsun