Proje Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konferans Salonu
Yapı Alanı : 15.000m2
Mimari: ATUS Mimarlık
İşveren: On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Müşavir: On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Ülke : Türkiye - Samsun